Syftesaktivering

Bygg en länk mellan ord och handling
genom ökad tro, tillit och ansvarstagande
.

Med syftet som ledstjärna hjälper vi medarbetare att bli drivna ledare, teams att förbättra sin samskaparförmåga, och organisationer att utveckla sin integritet.

Så här går det till.

Här kopplar vi samman det som får hjärtan att bulta med sätten vi arbetar och kommunicerar på. Därigenom förstärker vi engagemanget som styr världen i en positiv riktning. 

Identifiera den process som får medarbetare, uttryck och operativa mål att vara i linje med varandra.

Forma de olika delar, lösningar och samspel som ger det nya som ska växa fram en stadig grund. 

Stärk medarbetares självständighet och ledarskapsförmåga med levande principer.

Skapa kontaktytor som kopplar samman kärnan med den identitet som uttrycker det man står för. 

Rollen: Att vara en del av helheten

Rollen: Att vara en del av helheten

Olika uppdrag inom organisationen finns ofta formellt beskrivna men de verkliga roller som vi har är något vi utvecklar med hjälp av tidigare erfarenheter. Dessa behöver ständigt anpassas till nya omständigheter, såväl innanför som utanför organisationen. För att uppnå bästa resultat behöver rollerna utforskas, skapas och axlas.

Go Beyond. Syftesdriven organisationsutveckling.

Vi kan ses över en fika och diskutera vad ett samarbete kan ge.

Syftesaktivering

Bygg en länk mellan ord och handling
genom ökad tro, tillit och ansvarstagande
.

Med syftet som ledstjärna hjälper vi medarbetare att bli drivna ledare, teams att förbättra sin samskaparförmåga, och organisationer att utveckla sin integritet.

Så här går det till.

Här kopplar vi samman det som får hjärtan att bulta med sätten vi arbetar och kommunicerar på. Därigenom förstärker vi engagemanget som styr världen i en positiv riktning. 

 

Identifiera den process som får medarbetare, uttryck och operativa mål att vara i linje med varandra.

Forma de olika delar, lösningar och samspel som ger det nya som ska växa fram en stadig grund. 

Stärk medarbetares självständighet och ledarskapsförmåga med levande principer.

Skapa kontaktytor som kopplar samman kärnan med den identitet som uttrycker det man står för.

Rollen: Att vara en del av helheten

Rollen: Att vara en del av helheten

Olika uppdrag inom organisationen finns ofta formellt beskrivna men de verkliga roller som vi har är något vi utvecklar med hjälp av tidigare erfarenheter. Dessa behöver ständigt anpassas till nya omständigheter, såväl innanför som utanför organisationen. För att uppnå bästa resultat behöver rollerna utforskas, skapas och axlas.

Go Beyond. Syftesdriven organisationsutveckling.

Vi kan ses över en fika och diskutera vad ett samarbete kan ge.

Syftesaktivering

Bygg en länk mellan ord och handling
genom ökad tro, tillit och ansvarstagande
.

Med syftet som ledstjärna hjälper vi medarbetare att bli drivna ledare, teams att förbättra sin samskaparförmåga, och organisationer att utveckla sin integritet.

Så här går det till.

Här kopplar vi samman det som får hjärtan att bulta med sätten vi arbetar och kommunicerar på. Därigenom förstärker vi engagemanget som styr världen i en positiv riktning. 

Identifiera den process som får medarbetare, uttryck och operativa mål att vara i linje med varandra.

Forma de olika delar, lösningar och samspel som ger det nya som ska växa fram en stadig grund. 

Stärk medarbetares självständighet och ledarskapsförmåga med levande principer.

Skapa kontaktytor som kopplar samman kärnan med den identitet som uttrycker det man står för. 

Rollen: Att vara en del av helheten

Rollen: Att vara en del av helheten

Olika uppdrag inom organisationen finns ofta formellt beskrivna men de verkliga roller som vi har är något vi utvecklar med hjälp av tidigare erfarenheter. Dessa behöver ständigt anpassas till nya omständigheter, såväl innanför som utanför organisationen. För att uppnå bästa resultat behöver rollerna utforskas, skapas och axlas.

Go Beyond.
Syftesdriven organisationsutveckling.

Vi kan ses över en fika och diskutera vad ett samarbete kan ge.