Det finns många grupputvecklingsteorier. Lägg dem bredvid varandra så ser du snabbt att det finns ett tydligt mönster. De har varit värdefulla i ett sammanhang där fasta grupper har existerat över tid. Men frågan är hur det ser ut idag?

Samhällsutvecklingen sker i rasande takt och organisationer får kämpa för kunna leverera utifrån kundernas behov och efterfrågan. Vad gäller grupper så finns det knappast några grupper med samma deltagare över en längre period. Inom arbetslivet blir det allt vanligare med större grupper på mellan 15-50 medarbetare. Tanken bakom är ofta effektivitet samtidigt sker det på bekostnad av viktiga relationer till ledare och kollegor.

Covidpandemin har dessutom gjort att vi lämnat gamla arbetsformer och hittat nya sätt att arbeta tillsammans. Vi står inför utmaningen hur vi bäst ska organisera oss.

Vi behöver lära oss att hantera och utveckla dynamik som fungerar i större “mänskliga system” samt att leda utifrån det syfte eller det värde som vi skapar för andra människor, samhällen och länder.

Vi står inför utmaningen hur vi bäst ska organisera oss.

Forskning visar (Jaak Panksepp och Mark Solmes ) att våra reaktioner på vad som sker runtomkring oss förstås utifrån en känslomässiga reaktion som triggats igång av en instinkt. Vi är inte så logiska som vi tror att vi är, utan är egentlig ganska irrationella.

Vi behöver nya modeller som gör komplexitet i organisationer mera gripbart. Vi tror att det är viktigt att vi fortsätter att utveckla utforskande arbetsrelationer men inte bara inom den egna gruppen. Vi behöver skapa kraftfulla mänskliga system både inom och med människor utanför organisationen för att kunna göra största möjliga nytta.

Den drivkraften vi kan skapa tillsammans i ett mänskligt system är stor, men få känner till hur man bidrar till att skapa denna kraft. Detta är den stora potentialen, som vi inte tar tillvara.

Nej, det är inte alltid helt enkelt, men desto mer spännande. Vi behöver navigera utifrån ett helhetsperspektiv och komplexitet. Hur kan vi skapa en stödjande organisationskultur som frigör den inneboende kraften i systemet?

Kanske behöver vi fasa ut grupputvecklingsteorier till förmån för hur vi kan fungera tillsammans utifrån ett helhetsperspektiv och ramverk som stödjer en sådan utveckling.

Hör gärna av dig om du vill bolla tankar eller är nyfiken på vad ett samarbete med oss kan ge.

Marika Brandt Brune 
marika@gobeyond.se  
Tel: 070-727 11 60