Go Beyond Consultings unika kompetens är just att “go beyond”. Att se företaget och dess medarbetare inte bara som en egen enhet utan som en viktig aktör för samhället. Som medarbetare vill vi känna att det vi gör är meningsfullt för andra människor, samhället och för världen.

Vi stödjer företag att skapa en stark motivation för de ni arbetar för och att medarbetare vill använda sin förmåga och arbeta över gränser för att skapa ny kunskap tillsammans. Vi fastnar lätt i gamla mönster utan att se de möjligheter som ligger framför oss, “hidden in plain sight”.  

Vi vill göra verklighet av begrepp som “psykologiska trygghet” och “leda med tillit” och motverka att “tystnadskulturer” utvecklar sig. Det lyckas vi med genom engagemang, involvering och den dynamisk process som behöver växa fram över tid.

Vi erbjuder kunskap och erfarenhet om hur ni kan utvecklas som kultur genom att arbeta med att utveckla relationerna i det mänskliga system som är er organisation.  

Vi dyker ner i instinkternas värld, då de är dessa som styr vårt agerande. Vi inte är så logiska som vi tror. Många har kunskap om hur grupper ska utvecklas, men stannar där. Vi erbjuder kunskap och erfarenhet om hur ni kan utvecklas som kultur genom att arbeta med att utveckla relationerna i det mänskliga system som är er organisation.  

Arbetslivet är komplext. Vi behöver upptäcka tillsammans var ni befinner er och vart ni vill gå. Organisationer är präglade av sin historia, sin struktur och kultur. Den är unik.

Go Beyond – stödjer er i processen. Vi erbjuder förståelsemodeller och verktyg anpassade för ert nästa utvecklingssteg.  

Under året har vi bland annat:

• Utforskat komplexitet och gamla surdegar.

Vi är redo att vandra med er på de cirkulära stigarna, förstå sammanhang och finna nya lösningar. Vill du pröva på metoden “critical incident” så gör vi det.

Bidragit till förståelse kring hur hjärnan påverkar er i arbetet.

Vi har påbörjat ett arbete med ledningsgrupper om hur vi omedvetet hindrar varandra. Vi guidar i ämnet och påbörjar arbetet med att skapa nya spår i verkligheten och i våra hjärnor.

• Utvecklat och stöttat människors utveckling som coach och ledare.

Vi erbjuder olika utvecklingsprogram som vi designar tillsammans utifrån era mål. Vi kommer att erbjuda “Systemiskt coaching” under augusti/september. Programmet erbjuder vi också direkt till företag. Coacher som kan arbeta med komplexa processer behövs mer en någonsin.

• Stöttat arbetet mot en tillitsbaserad kultur.

Vi gör en analys tillsammans och stödjer sedan er i arbetet steg för steg. Vi kan leda processen eller coachar er gärna.

Hållit i utforskande frukostmöten.

Där deltagarna valt ämne, fixat frukost och lokal (alt. digitalt) och vi hållit i mötet under en timme. Ett efterfrågat ämne är vikten av att förstå hur våra hjärnor funkar för att på bästa sätt kunna leda oss själva.

Lett reflektionsgrupper, öppna och företagsinterna.

Deltagarna har kommit regelbundet till gruppen med sina aktuella dilemman och utmaningar. Tillsammans har vi utforskat drivkrafter och motstånd som finns i dig och i omgivningen. De har lämnat med nya idéer och hypoteser att prova. Vi skapar ett tryggt utrymme där tiden används väl, resultatet blir konkret och användbart.

Välkommen att “connecta” eller följa oss på Linkedin där vi delar med oss av vår kunskap, erfarenhet och utmaningar.

Charlotte Uggla         
Charlotte@gobeyond.se    
tel 073 687 28 11

Marika Brandt Brune            
Marika@gobeyond.se                            
tel 070 727 11 60