Vi har under året anpassat oss till en ny ”normalitet”, att inte träffas, hålla avstånd, tvätta händer, jobba digitalt och vara hemma. Vad är det som ni har lärt er och som ni vill behålla? Vad är det som ni lagt åt sidan under året och vill plocka upp igen? Vad är det för väg framåt som ni behöver skapa?

Vi har under året anpassat oss till en ny ”normalitet”, att inte träffas, hålla avstånd, tvätta händer, jobba digitalt och vara hemma. Vad är det som ni har lärt er och som ni vill behålla? Vad är det som ni lagt åt sidan under året och vill plocka upp igen? Vad är det för väg framåt som ni behöver skapa?

Kontexten kommer fortsätta att förändras. Komplexiteten ökar. Det blir svårt att skapa fasta strukturer i en omvärld som hela tiden förändras. Utmaningen är att skapa flexibla ramverk som följer utvecklingen i samhället och i världen. Vad är det som behöver och vill växa fram hos er?

Hur kan ni ta tillvara alla era olika erfarenheter, era spaningar om framtiden, den kunskap ni har utvecklat om relationerna i det mänskliga systemet samt att utveckla en kultur som stöder samarbete över gränser. En väg där ni använder digitala möjligheter, värnar om skapandet i kreativa möten IRL och som bygger på hur ni som människor, i olika roller relaterar och utvecklas tillsammans.

Det finns en kraft i mänskliga system som vi ofta inte utnyttjar.

Det är ett arbete att ställa om och lyssna in vart ni är på väg. Gamla uppkörda minnesspår i hjärnan går inte att radera utan nya minnesspår, mer adaptiva måste skapas. Det krävs kraft och målmedvetenhet för att inte dras tillbaka till det vi känner igen och kan. Hur kan ni skapa något nytt, flexibelt, adaptivt, hållbart och mänskligt.

Organisationer och företag är alla unika.

Strukturer och ramverk kan se likadana ut, men hur ni arbetat mot syftet, vilken kultur ni skapat, hur ni hanterat era utmaningar och inte minst er historia är unikt just för er. Hur ser den framtid ut som ni vill skapa? Vad är viktigt för er att bidra med till andra?

Det finns en kraft i mänskliga system som vi ofta inte utnyttjar. Vi känner till grupputveckling, men få känner till utvecklingsprocesser i de större mänskliga systemen i en organisation. Kan ni skapa mogna kulturer som stödjer arbetet, ser till helheten och fokuserar på den gemensamma uppgiften, skapas en stark kraft mot ert mål och syfte.

För att lyckas behöver ni hitta de nycklar som släpper loss er potential. Det kan handla om kommunikation, reflektion och dialog, utforskande förhållningssätt men också om digital teknik som gör det möjligt för medarbetare att utbyta erfarenheter, lära utifrån misstag och utvecklas tillsammans.

Hur kan ni som organisation skapa nya gränsöverskridande samarbeten med de som vill bidra med samma sak som ni?

Vi på Go Beyond brinner för att bidra till er utveckling, så att det ni gör kan komma andra människor och samhällen till nytta.  

För mer information och frågor varmt välkommen att kontakta mig direkt:

Marika Brandt Brune 
marika@gobeyond.se  
Tel: 070-727 11 60