Strategisk riktning

Förtydliga syftet och hitta ledstjärnan 
som ger gemensam riktning.

Genom kartläggningar som lägger grunden för en tydlig handlingsplan hjälper vi styrelser, ledningsgrupper och medarbetare att enas om vägen fram.

Så här går det till.

Allt börjar med att ställa rätt frågor. Ur den processen växer handlingsplaner fram som bygger på insikter om den egna organisationen såväl som dess omvärld. 

Här tar vi ett undersökande grepp som identifierar drivkrafter, styrkor, position och organisationsstruktur.  
Tillsammans arbetar vi med att förstå ert sammanhang och vilka behov er verksamhet svarar mot. 

Efter upptäcktsfasen tar vi fasta på existerande utvecklingsområden för att tydligt kunna se framtida möjligheter.

Därpå formulerar vi målbilder utifrån de insikter vi har gjort. Det ger en samordnad plan och ett gemensamt fokus.

Det levande systemets självläkande kraft

Det levande systemets självläkande kraft

Som individer och organisationer utgör vi levande mänsklig system. Dessa system har en unik kraft som knyter dem samman, en kraft som alla medarbetare skapar tillsammans. När den kraften tas tillvara så kan organisationen utvecklas på djupet.

Titta bakåt, sikta framåt

Titta bakåt, sikta framåt

För att kunna skapa utveckling och förändring behöver vi förstå hur vi som människor fungerar tillsamman i ett levande system, dvs hur vi tillsammans på ett omedvetet plan lägger grunden för vårt sätt att tänka och reagera inom organisationen. Då kan vi även förstå vilken makt vi har att förändra.

Go Beyond. Syftesdriven organisationsutveckling.

Vi kan ses över en fika och diskutera vad ett samarbete kan ge.

Strategisk riktning

Förtydliga syftet och hitta ledstjärnan
som ger gemensam riktning.

Genom kartläggningar som lägger grunden för en tydlig handlingsplan hjälper vi styrelser, ledningsgrupper och medarbetare att enas om vägen fram.

Så här går det till.

Allt börjar med att ställa rätt frågor. Ur den processen växer handlingsplaner fram som bygger på insikter om den egna organisationen såväl som dess omvärld.

 

Här tar vi ett undersökande grepp som identifierar drivkrafter, styrkor, position och organisationsstruktur. 

Tillsammans arbetar vi med att förstå ert sammanhang och vilka behov er verksamhet svarar mot. 

Efter upptäcktsfasen tar vi fasta på existerande utvecklingsområden för att tydligt kunna se framtida möjligheter.

Därpå formulerar vi målbilder utifrån de insikter vi har gjort. Det ger en samordnad plan och ett gemensamt fokus.

Titta bakåt, sikta framåt

Titta bakåt, sikta framåt

För att kunna skapa utveckling och förändring behöver vi förstå hur vi som människor fungerar tillsamman i ett levande system, dvs hur vi tillsammans på ett omedvetet plan lägger grunden för vårt sätt att tänka och reagera inom organisationen. Då kan vi även förstå vilken makt vi har att förändra.

Det levande systemets självläkande kraft

Det levande systemets självläkande kraft

Som individer och organisationer utgör vi levande mänsklig system. Dessa system har en unik kraft som knyter dem samman, en kraft som alla medarbetare skapar tillsammans. När den kraften tas tillvara så kan organisationen utvecklas på djupet.

Låt oss börja med ett samtal.

Vi kan ses över en fika och diskutera vad ett samarbete kan ge.

Strategisk riktning

Förtydliga syftet och hitta ledstjärnan som ger gemensam riktning.

Genom kartläggningar som lägger grunden för en tydlig handlingsplan hjälper vi styrelser, ledningsgrupper och medarbetare att enas om vägen fram.

Så här går det till.

Allt börjar med att ställa rätt frågor. Ur den processen växer handlingsplaner fram som bygger på insikter om den egna organisationen såväl som dess omvärld.

Här tar vi ett undersökande grepp som identifierar drivkrafter, styrkor och generellt utgångsläge.

Tillsammans arbetar vi med att förstå ert sammanhang och vilka behov er verksamhet svarar mot.

Efter upptäcktsfasen tar vi fasta på existerande utvecklingsområden för att tydligt kunna se framtida möjligheter.

Därpå formulerar vi målbilder utifrån de insikter vi har gjort. Det ger en samordnad plan och ett gemensamt fokus.

Det levande systemets självläkande kraft

Det levande systemets självläkande kraft

Som individer och organisationer utgör vi levande mänsklig system. Dessa system har en unik kraft som knyter dem samman, en kraft som alla medarbetare skapar tillsammans. När den kraften tas tillvara så kan organisationen utvecklas på djupet.

Titta bakåt, sikta framåt

Titta bakåt, sikta framåt

För att kunna skapa utveckling och förändring behöver vi förstå hur vi som människor fungerar tillsamman i ett levande system, dvs hur vi tillsammans på ett omedvetet plan lägger grunden för vårt sätt att tänka och reagera inom organisationen. Då kan vi även förstå vilken makt vi har att förändra.

Go Beyond.
Syftesdriven organisationsutveckling.

Vi kan ses över en fika och diskutera vad ett samarbete kan ge.