Go Beyond Consulting

Förändring på djupet som frigör
mänsklig potential och organisatorisk drivkraft.

Processledning och utbildningar för ökad prestations- och förnyelseförmåga. Se vår film för introduktion.

Våra kunder – Sveriges ledande företag och organisationer.

Vi är ett nätverk av konsulter och coacher som kombinerar djup kompetens med verklig livserfarenhet. Med dessa verktyg hjälper vi våra kunder med konsten att se och agera för helhetens bästa. 

“Välmående medarbetare i drivkraftiga
organisationer som förbättrar vår värld.”

När det behövs kompass, tillit och fart så finns vi där med vägledning och utbildning som underlättar er färd.

Tillsammans ritar vi en gemensam karta, bygger broar och skapar en värld fylld med glädje och måttfull flärd.

Vägen dit hittar du på denna upptäcktsfärd:

Förtydliga syftet och hitta ledstjärnan som får alla att ro i samma riktning.

Bygg en länk mellan ord och handling genom ökad tro, tillit och ansvarstagande.

Utveckla rörelsen som ger den positiva förändringen full fart framåt.

Samarbete och ledarskap

Samarbete och ledarskap

Ledningsgrupper behöver kunna samarbeta sinsemellan och med andra. Då är det viktigt att lägga en stabil grund för hur arbetet ska se ut och vad det går ut på. Det är viktigt att kunna inspirera och involvera. Då kan arbetet verkligen ta fart och ge positiv förändring.

Utvecklingsmöjligheter – i den nya verklighet som växer fram

Utvecklingsmöjligheter – i den nya verklighet som växer fram

För att kunna skapa utveckling och förändring behöver vi förstå hur vi som människor fungerar tillsamman i ett levande system, dvs hur vi tillsammans på ett omedvetet plan lägger grunden för vårt sätt att tänka och reagera inom organisationen. Då kan vi även förstå vilken makt vi har att förändra.

Här är vad våra kunder säger om de resor som de har gjort:

Stewe Simson

Migrationsverket

“Att utbildas tillsammans med Go Beyond är att utvecklas inte bara som chef, utan ännu mer som människa.”

Stewe Simson

Tove Halldén

Filmstaden, SF Film

“Genom Go Beyond lärde jag mig att vara mer inlyssnande och hitta de bakomliggande orsakerna till problemen i vår organisation. Rekommenderar starkt!”

Tove Halldén

Bjarne Widheden

Kärnkraftsäkerhet och Utbildning

“Go Beyond har hjälpt mig se orsakssamband som jag tidigare inte sett. Det har hjälpt mig bli motiverad att fortsätta utveckla mig själv och organisationen jag verkar i.”

Bjarne Widheden

Go Beyond. Syftesdriven organisationsutveckling.

Vi kan ses över en fika och diskutera vad ett samarbete kan ge.

Förändring på djupet som frigör
mänsklig potential och organisatorisk drivkraft.

Processledning och utbildningar för ökad prestations- och förnyelseförmåga. Se vår film för introduktion.

Våra kunder – Sveriges ledande företag och organisationer.

Vi är ett nätverk av konsulter och coacher som kombinerar djup kompetens med verklig livserfarenhet. Med dessa verktyg hjälper vi våra kunder med konsten att se och agera för helhetens bästa. 

“Välmående medarbetare i drivkraftiga
organisationer som förbättrar vår värld.”

När det behövs kompass, tillit och fart så finns vi där med vägledning och utbildning som underlättar er färd.

Tillsammans ritar vi en gemensam karta, bygger broar och skapar en värld fylld med glädje och måttfull flärd.

Vägen dit hittar du på denna upptäcktsfärd:

Förtydliga syftet och hitta ledstjärnan som får alla att ro i samma riktning.

Bygg en länk mellan ord och handling genom ökad tro, tillit och ansvarstagande.

Utveckla rörelsen som ger den positiva förändringen full fart framåt.

Dags att fasa ut teorier om grupputveckling?

Dags att fasa ut teorier om grupputveckling?

För att kunna skapa utveckling och förändring behöver vi förstå hur vi som människor fungerar tillsamman i ett levande system, dvs hur vi tillsammans på ett omedvetet plan lägger grunden för vårt sätt att tänka och reagera inom organisationen. Då kan vi även förstå vilken makt vi har att förändra.

Hur lyckas vi med våra uppdrag?

Hur lyckas vi med våra uppdrag?

Go Beyond Consultings unika kompetens är just att “go beyond”. Att se företaget och dess medarbetare inte bara som en egen enhet utan som en viktig aktör för samhället. Som medarbetare vill vi känna att det vi gör är meningsfullt för andra människor, samhället och för världen.

Go Beyond. Syftesdriven organisationsutveckling.

Vi kan ses över en fika och diskutera vad ett samarbete kan ge.

Förändring på djupet som frigör mänsklig potential och organisatorisk drivkraft.

Processledning och utbildningar för ökad prestations- och förnyelseförmåga.

Våra kunder – Sveriges ledande organisationer.

Vi är ett nätverk av konsulter och coacher som kombinerar djup kompetens med verklig livserfarenhet. Med dessa verktyg hjälper vi våra kunder med konsten att se och agera för helhetens bästa. 

“Välmående medarbetare i drivkraftiga organisationer som förbättrar vår värld – det är en och samma färd.”

När det behövs kompass, tillit och fart så finns vi där med vägledning och utbildning som underlättar er färd.

Tillsammans ritar vi en gemensam karta, bygger broar och skapar en värld fylld med glädje och måttfull flärd.

Vägen dit hittar du på denna upptäcktsfärd:

Förtydliga syftet och hitta ledstjärnan som får alla att ro i samma riktning.

Bygg en länk mellan ord och handling genom ökad tro, tillit och ansvarstagande.

Utveckla rörelsen som ger den positiva förändringen full fart framåt.

Vill du utveckla dig till systemisk coach?

Vill du utveckla dig till systemisk coach?

För att kunna skapa utveckling och förändring behöver vi förstå hur vi som människor fungerar tillsamman i ett levande system, dvs hur vi tillsammans på ett omedvetet plan lägger grunden för vårt sätt att tänka och reagera inom organisationen. Då kan vi även förstå vilken makt vi har att förändra.

Hur lyckas vi med våra uppdrag?

Hur lyckas vi med våra uppdrag?

Go Beyond Consultings unika kompetens är just att “go beyond”. Att se företaget och dess medarbetare inte bara som en egen enhet utan som en viktig aktör för samhället. Som medarbetare vill vi känna att det vi gör är meningsfullt för andra människor, samhället och för världen.

Här är vad våra kunder säger om de resor som de har gjort:

Stewe Simson

Migrationsverket

”Att utbildas tillsammans med Go Beyond är att utvecklas inte bara som chef, utan ännu mer som människa”

Stewe Simson

Tove Halldén

Filmstaden, SF Film

“Genom Go Beyond lärde jag mig att vara mer inlyssnande och hitta de bakomliggande orsakerna till problemen i vår organisation. Rekommenderar starkt!”

Tove Halldén

Bjarne Widheden

Kärnkraftsäkerhet och Utbildning

“Go Beyond har hjälpt mig se orsakssamband som jag tidigare inte sett. Det har hjälpt mig bli motiverad att fortsätta utveckla mig själv och organisationen jag verkar i.”

Bjarne Widheden

Go Beyond.
Syftesdriven organisationsutveckling.

Vi kan ses över en fika och diskutera vad ett samarbete kan ge.