Välkommen till att delta på Systemiskt utvecklingsprogram. Nu delar vi på Go Beyond med oss av vårt systemiska sätt att arbeta och de modeller som vi använder oss av för att utveckla medarbetare, arbets- /ledningsgrupper och organisationskulturer. Målet med programmet är att ge dig en stabil systemisk grund att stå på samt verktyg och metoder för hur man hanterar komplexitet och förändring.

Idag krävs en förmåga att leda både sig själv och andra utifrån flexibla ramverk. Det är var och ens ansvar att arbeta över gränser och ta ansvar för helheten. Att arbeta systemisk innebär att förstå underliggande processer och hantera komplexitet. Rollanalysen blir den guide vi utgår ifrån, sedan bygger vi på med olika perspektiv och modeller.

Hur kan du:

  1. Skapa utforskande relationer och systemiska arbetssätt som sprider sig i organisationen
  2. Bidra till “goda öar” där medarbetare stärker varandra och utvecklas tillsammans. Öar som bildar en kultur som präglas av generositet, tillit och syftesdrivet arbete
  3. Ta vara på den inneboende kraften i mänskliga system och bidra till det som andra människor, samhällen och världen behöver

I programmet kommer vi att arbeta med era respektive medtagna case i syfte att illustrera hur det bakomliggande systemet påverkar situationen och identifiera fallgropar och möjligheter.

När, var och hur:

Programmet omfattar 4 dagar ( 2 + 2 dagar), torsdag och fredag den 21- 22 oktober och onsdag och torsdag den 10- 11 november i närheten av eller i Stockholm.

Kostnad för programmet är 19.500 kr exklusive moms vilket inkluderar kurskostnad, material samt fika fm och eftermiddag.

Anmälan senast 15 september. Varmt välkommen med din anmälan till Marika eller Charlotte.

För mer information och frågor varmt välkommen att kontakta oss direkt:

Marika Brandt Brune, Programledare 
marika@gobeyond.se  
Tel: 070-727 11 60 

Charlotte Uggla, Handledare 
charlotte@gobeyond.se  
Tel: 073-687 28 11