Nu mer än någonsin behövs systemiska coacher som kan stödja ledare, medarbetare och grupper i dessa tider av förändring. Pandemin har visat oss vikten av att samarbeta över gränser för att lyckas med våra uppdrag. Du som terapeut, samtalsledare, coach och ledare har en viktig uppgift att fylla.

Vi söker dig som arbetar med utvecklande processer som rör individer, grupper eller större mänskliga system i rollen som terapeut, samtalsledare, coach eller ledare. Vill du;

• Arbeta utifrån ett systemiskt perspektiv med helheten i fokus
• Utöka din metodarsenal med systemiska metoder så som Rollanalys, Critical Incident och “Organisation-In-The Mind”
• Hantera komplexitet och bidra till att lösa knepiga utmaningar
• Stödja organisationer i arbetet med att skapa värde för andra människor och för världen

Vi utgår ifrån fyra olika perspektiv som alla interagerar med varandra.

• Det systemiska perspektivet där vi fokuserar på hur vi relaterar till varandra och skapar kulturer
• Det psykodynamiska perspektivet som synliggör omedvetna processer och kraftfält
• Ett psykosyntesperspektiv som lyfter fram den själsliga nivån parallellt med vad som sker konkret i stunden
• Den affektiva neurovetenskapen som beskriver hur vår hjärna fungerar och hur våra instinkter påverkar oss i arbetet

Vi arbetar processorienterat med fokus på rollen som systemisk coach. Lärandet bygger på ett parallellprocesstänkande, där vi fokuserar på din utveckling med metoder och verktyg som du i din tur kan använda med dina klienter.

Som systemisk coach arbetar du inte bara med klienterna som du har framför dig. Du arbetar indirekt även med den arbets-/ledningsgrupp som hen är en del av samt de kraftfält som finns både inom och utanför organisationen.

Praktisk information

Programledare

Marika Brandt Brune, leg psykolog, leg psykoterapeut, organisationsanalytiker med lång erfarenhet av att arbeta med förändrings-processer inom statliga verk som Polismyndighet, Skatteverket, Försvarsmakten m fl.

Charlotte Uggla beteendevetare, organisationskonsult, coach med lång erfarenhet av att arbeta med utvecklingsprocesser inom Ericsson, IT-bolag, Regioner, Kommuner m fl.

Lisa Wiklund, beteendevetare, dipl psykosyntesterapeut, HR-/organisationskonsult, ledarutvecklare och certifierad coach med lång erfarenhet av organisationsutveckling och förändringsarbete bland annat från SAS; Ericsson, Veolia.

Omfattning, lokal och antal deltagare

Sex dagar totalt, 2+2+2 dagar, 10 –11 januari, 24 –25 januari samt 7 och 8 februari

Arena, Psykosyntesakademins lokaler på Tengdahlsgatan 32, Stockholm

Antal: 8 – 16 personer

Kostnad och anmälan

Pris per deltagare inklusive material, fika fm och em

Early bird anmälan före den 15 november                              
24.900 exklusive moms

Anmälan efter den 15 november                                                                     
26.900 exklusive moms

Senaste anmälningsdag den 10 december.

Varmt välkommen att ta kontakt med oss, skicka din anmälan till:

Marika Brandt Brune            
Marika@gobeyond.se                            
tel 070 727 11 60

Charlotte Uggla         
Charlotte@gobeyond.se    
tel 073 687 28 11

Lisa Wiklund                    
Lisa.wiklund@innerwell.se               
tel 0733 15 41 95

Den tredje december bjuder vi in till ett Zoommöte kl 08.30 – 09.30 där vi presenterar utvecklingsprogrammet och oss själva. Du får då en möjlighet att ställa frågor.

Välkommen att “connecta” eller följa oss på Linkedin där vi delar med oss av vår kunskap, erfarenhet och utmaningar.