Vår vision

Välmående medarbetare i drivkraftiga
organisationer som förbättrar vår värld.

Vi människor är alla del av en större helhet, ett levande system. Vår gemensamma uppgift är att upprätthålla den balans som r livet och vår planet att frodas.

Det borde väl inte vara så svårt, eller?

Vi lever i en värld där vi har alla resurser för att vi ska kunna må bra tillsammans. Nu behöver vi klura ut lagarbetet som leder dit. Det är det vi hjälper till med på Go Beyond. I det arbetet jobbar vi efter de här principerna:

Utgångspunkten för våra principer är att vi är del av ett och samma levande system. Genom att förstå och bekräfta det kan vi utveckla någonting som är bättre än det vi har idag. 
Det gäller att utveckla förmågan att se det man gör i samband med ett större sammanhang. På så sätt kan vi agera på förståelsen av att det jag gör har djupa verkan. 

Alla levande system består av djupa orsakssamband där de många delarna är beroende av sin samverkan för att kunna existera. Genom att se det framträder ordning i kaoset.

Såväl individer som organisationer har grundläggande drivkrafter. Ofta rör det sig om en djupare passion och en längtan som rätt använd kan bli till förändringskraft.
Våga tro på att saker och ting kan växa fram om vi släpper kontrollen. Det handlar i grunden om cirkulärt tänkande och mod att hantera det i all dess komplexitet.

Förändringsprocessen innebär många svåra beslut. Målet är att inkludera allt levande utifrån den roll som det har i helheten. Det gör vi genom respekt och medkänsla.

Här är vi på Go Beyond:

Marika Brandt Brune

Organisationspsykolog med 30 års erfarenhet. Specialist inom arbetslivets psykologi. Brinner för att utveckla mänskliga levande system.

Charlotte Uggla
20 års erfarenhet som organisationskonsult. Charlotte arbetar för att frigöra individers, gruppers och organisationers potential för att utveckla sin verksamhet även i det stora perspektivet. 
Mikael Larsson
Förändringsledare med mångårig erfarenhet. Mikaels arbete går ut på att tillsammans utforska processer för att skapa insikt och motivation för individer och organisationer.
Parham Shafti
Affärskommunikatör och projektledare. Parham drivs av att hjälpa våra kunder att se sig själva på nytt, omsätta det till strategier, och kommunicera på ett tydligt sätt. 
Thomas Kirkegaard
Specialiserad inom processledning med fokus på innovationsledning och strategiutveckling. Thomas’ motto är att alltid sätta människan i centrum i skaparprocessen.
Martin Benson
Copywriter med bakgrund som universitetslärare i filosofi. Martin motiveras av autentisk kommunikation, inkluderande samarbetsprocesser och systemteoretiska perspektiv. 

Är du vår nästa konsult?

Vi söker fler erfarna kollegor som vill bidra till positiv förändring. Maila oss så tar vi det därifrån:

info@gobeyond.se

Go Beyond. Syftesdriven organisationsutveckling.

Vi kan ses över en fika och diskutera vad ett samarbete kan ge.

Vår vision

Välmående medarbetare i drivkraftiga
organisationer som förbättrar vår värld.

Vi människor är alla del av en större helhet, ett levande system. Vår gemensamma uppgift är att upprätthålla den balans som r livet och vår planet att frodas.

Det borde väl inte vara så svårt, eller?

Vi lever i en värld där vi har alla resurser för att vi ska kunna må bra tillsammans. Nu behöver vi klura ut lagarbetet som leder dit. Det är det vi hjälper till med på Go Beyond. I det arbetet jobbar vi efter de här principerna:

Utgångspunkten för våra principer är att vi är del av ett och samma levande system. Genom att förstå och bekräfta det kan vi utveckla någonting som är bättre än det vi har idag.

Det gäller att utveckla förmågan att se det man gör i samband med ett större sammanhang. På så sätt kan vi agera på förståelsen av att det jag gör har djupa verkan. 

Alla levande system består av djupa orsakssamband där de många delarna är beroende av sin samverkan för att kunna existera. Genom att se det framträder ordning i kaoset.

Såväl individer som organisationer har grundläggande drivkrafter. Ofta rör det sig om en djupare passion och en längtan som rätt använd kan bli till förändringskraft.

Våga tro på att saker och ting kan växa fram om vi släpper kontrollen. Det handlar i grunden om cirkulärt tänkande och mod att hantera det i all dess komplexitet.

Förändringsprocessen innebär många svåra beslut. Målet är att inkludera allt levande utifrån den roll som det har i helheten. Det gör vi genom respekt och medkänsla.

Här är vi på Go Beyond:

Marika Brandt Brune

Organisationspsykolog med 30 års erfarenhet. Specialist inom arbetslivets psykologi. Brinner för att utveckla mänskliga levande system. 

Charlotte Uggla

20 års erfarenhet som organisationskonsult. Vill bidra till att frigöra individers, gruppers och organisationers potential för att utveckla sin verksamhet även i det stora perspektivet. 

Mikael Larsson

Förändringsledare med mångårig erfarenhet. Mikaels arbete går ut på att tillsammans utforska processer för att skapa insikt och motivation för individer och organisationer.

Parham Shafti

Affärskommunikatör och projektledare. Parham drivs av att hjälpa våra kunder att se sig själva på nytt, omsätta det till strategier, och kommunicera på ett tydligt sätt.

Thomas Kirkegaard

Specialiserad inom processledning med fokus på innovationsledning och strategiutveckling. Thomas’ motto är att alltid sätta människan i centrum i skaparprocessen.

Martin Benson

Copywriter med bakgrund som universitetslärare i filosofi. Martin motiveras av autentisk kommunikation, inkluderande samarbetsprocesser och systemteoretiska perspektiv. 

Är du vår nästa konsult?

Vi söker fler erfarna kollegor som vill bidra till positiv förändring. Maila oss så tar vi det därifrån:
info@gobeyond.se

Go Beyond. Syftesdriven organisationsutveckling.

Vi kan ses över en fika och diskutera vad ett samarbete kan ge.

Vår vision

Välmående medarbetare i drivkraftiga organisationer som förbättrar vår värld.

Vi människor är alla del av en större helhet, ett levande system. Vår gemensamma uppgift är att upprätthålla den balans som r livet och vår planet att frodas.

Det borde väl inte vara så svårt, eller?

Vi lever i en värld där vi har alla resurser för att vi ska kunna må bra tillsammans. Nu behöver vi klura ut lagarbetet som leder dit. Det är det vi hjälper till med på Go Beyond. I det arbetet jobbar vi efter de här principerna:

Utgångspunkten för våra principer är att vi är del av ett och samma levande system. Genom att förstå och bekräfta det kan vi utveckla någonting som är bättre än det vi har idag. 

Alla levande system består av djupa orsakssamband där de många delarna är beroende av sin samverkan för att kunna existera. Genom att se det framträder ordning i kaoset.

Det gäller att utveckla förmågan att se det man gör i samband med ett större sammanhang. På så sätt kan vi agera på förståelsen av att det jag gör har djupa verkan. 

Såväl individer som organisationer har grundläggande drivkrafter. Ofta rör det sig om en djupare passion och en längtan som rätt använd kan bli till förändringskraft.

Våga tro på att saker och ting kan växa fram om vi släpper kontrollen. Det handlar i grunden om cirkulärt tänkande och mod att hantera det i all dess komplexitet.

Förändringsprocessen innebär många svåra beslut. Målet är att inkludera allt levande utifrån den roll som det har i helheten. Det gör vi genom respekt och medkänsla.

Här är vi på Go Beyond:

Marika Brandt Brune

Organisationspsykolog med 30 års erfarenhet. Specialist inom arbetslivets psykologi. Brinner för att utveckla mänskliga levande system. 

Charlotte Uggla

20 års erfarenhet som organisationskonsult. Vill bidra till att frigöra individers, gruppers och organisationers potential för att utveckla sin verksamhet även i det stora perspektivet. 

Mikael Larsson

Förändringsledare med mångårig erfarenhet. Mikaels arbete går ut på att tillsammans utforska processer för att skapa insikt och motivation för individer och organisationer.

Thomas Kirkegaard

Specialiserad inom processledning med fokus på innovationsledning och strategiutveckling. Thomas’ motto är att alltid sätta människan i centrum i skaparprocessen.

Parham Shafti

Affärskommunikatör och projektledare. Parham drivs av att hjälpa våra kunder att se sig själva på nytt, omsätta det till strategier, och kommunicera på ett tydligt sätt.

Martin Benson

Copywriter med bakgrund som universitetslärare i filosofi. Martin motiveras av autentisk kommunikation, inkluderande samarbetsprocesser och systemteoretiska perspektiv. 

Är du vår nästa konsult?

Vi söker fler erfarna kollegor som vill bidra till positiv förändring.
Maila oss så tar vi det därifrån:

info@gobeyond.se

Go Beyond.
Syftesdriven organisationsutveckling.

Vi kan ses över en fika och diskutera vad ett samarbete kan ge.